Ano ang 3 katangian ang tumutukoy sa iyo?

Mga Application: