Anong isang salita ang naglalarawan sa iyo nang husto?

Mga Application: