Ano ang unang titik ng pangalan ng TUNAY mong pag-ibig?

Mga Application: